Xử lý sự cố

Xử lý sự cố

Tầm nhìn của Vinafore: Ngày nay ứng dụng của tổ chức kinh doanh gặp nhiều vấn đề thách thức không chỉ từ Bắc Mỹ đến Nam Tây Á. Các ứng dụng kinh doanh ảnh hưởng đến doanh nghiệp và gây ra tổn thất nghiêm trọng. Chúng tôi tổng hợp các sự cố hàng đầu thường gặp hằng ngày

Trung tâm dữ liệu cáp lộn xộn, trình diện chậm hoặc không biết sự cố ở đâu và nguyên nhân

   • Máy chủ và Hệ thống kết nối (VMWARE, Chuyển hóa) hiệu năng
   • Ứng dụng trong hệ thống kinh doanh (ERP, Mail, VoIP, ứng ụng web cơ bản….), dịch vụ không liên tục hoặc bị dừng
   • Kết nối chậm và không biết nơi xảy ra sự cố
   • Nguồn và cáp không được chứng nhận và nguy hại cho ứng dụng kinh doanh hằng ngày
   • Wi-Fi bị ảnh  hưởng , chậm hoặc không rõ nguyên nhân
   • Thiết bị POE ( IP phone, CCTV, WLAN AP, Diều khiển Access..) và hệ thống POE  hoặc vấn đề  tắt nguồn
   • Dữ liệu ẩn và bảo mật dữ liệu
   • Công nghệ Ethernet, Sự cố IOT ảnh hưởng dây chuyền sản xuất sản phẩm hằng ngày

Mục tiêu của Vinafore là ngăn cản sự cố xảy ra để giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của những sự cố không muốn có. “Vấn đề chủ động” phân tích hồ sơ sự cố, dữ liệu hữu dụng, thu thập và thực hành xu hướng quản lý dịch vụ bằng CNTT và cải tiến sự cố tốt nhất.

Khắc phục sự cố trung tâm Dữ liệu

24/7 Trung tâm dữ liệu số biến đổi tốc độ cao mỗi ngày
Core & Edge Switch hoán đổi máy,
SAN, NAS Cáp và thiết bị lưu trữ, dây Copper Cat8/7/POE
Máy chủ hiệu suất hóa máy chủ vận hành công năng. Khắc phục sự cố, công cụ cùng
SLA 5*9”
Xin vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh Vinafore để được hỗ trợ

Máy chủ & Ứng dụng chậm

Càng ngày càng có nhiều tiến trình hiệu suất hóa đám mây , Ứng dụng web, ứng dụng máy chủ truyền thống khách hàng Cùng máy chủ DB, AP, AI, IOT, GPU
VinaFore có thể trợ giúp bạn tìm ra
“Điểm chốt chậm, Không thể dùng ” tiến 1 bước đề xuất có thể nhìn thấy phương án ITSM

Mạng chậm

Có dây, không dây, thiết bị cáp quang tất cả dẫn đến tình trạng “Mạng chậm, quá trình dùng ứng dụng không thuận lợi” vấn đề cuối cùng ở đâu, chúng tôi cung cấp thiết bị gỡ lỗi cuối-đến-cuối.
Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh Vinafore để được hỗ trợ

Sự cố về Sợi & Đồng

Dây cab, kết nối không hợp lệ có vấn đề. Làm thế nào để tìm ra nhanh nhất và hiệu quả
1. Nguyên nhân căn bản của vấn đề, sự cố (như lắp đặt sai, vấn đề về chất lượng , ảnh hưởng bởi sự can thiệp, đứt chuột, ngoài thông số kỹ thuật…v.v)
2. Khôi phục nhanh, giảm thiểu tác động va chạm, yêu cầu các thiết bị sửa chữa phù hợp.
Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh Vinafore để được hỗ trợ

Sự cố Wi-Fi

Mạng không dây ngày nay rất phổ biến.
Mỗi người dùng đều đã có trải nghiệm không tốt là lỗi do can dự của cài đặt, thiết lập các thiết bị đầu cuối
Hoặc là tần số không đủ rộng, đám mây bị lỗi, làm thế nào để nhanh chóng tìm ra vấn đề và loại bỏ chúng:
– Lỗi thiết lập
– Can dự
– Lỗi thiết bị đầu cuối
– Hoặc tần số không đủ rộng
– Đám mây có sẵn không ?
– Không rõ nguyên nhân

POE sự cố

Mạng không dây ngày nay rất phổ biến.
Mỗi người dùng đều đã có trải nghiệm không tốt là lỗi can dự của cài đặt, thiết lập thiết bị đầu cuối
Hoặc là tần số không đủ rộng, đám mây bị lỗi, làm thế nào để nhanh chóng tìm ra vấn đề và loại bỏ chúng:
– Lỗi thiết lập
– Can dự
– Lỗi thiết bị đầu cuối
– Hoặc tần số không đủ rộng
– Đám mây có sẵn không ?
– Không rõ nguyên nhân