Trọng tâm

Trọng tâm

Mục tiêu của Vinafore: Quản lý CNTT đề cập đến việc giám sát và quản lý hệ thống công nghệ thông tin của một tổ chức
Bất kể phần cứng, phần mềm và mạng. Quản lý CNTT tập trung vào việc làm thế nào để hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả nhất.
Cũng quan trọng không kém, đó là việc giúp mọi người làm việc tốt hơn. Tăng cường số lượng các tổ chức để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh tại trung tâm của chiến lược của họ.

Ngày nay, các bộ phận CNTT được giao nhiệm vụ làm nhiều hơn bao giờ hết và đang trở thành nền tảng cốt lõi để tái tạo. Môi trường CNTT bao gồm một tổ chức rộng rãi các thành phần: phần cứng, mạng và phần mềm (bao gồm máy tính, máy chủ, bộ định tuyến, ứng dụng, dịch vụ ảo hóa và công nghệ không dây / di động).

Các trách nhiệm và nhiệm vụ quản lý CNTT bao gồm:

– Xác định các yêu cầu nghiệp vụ đối với hệ thống CNTT
– Quản lý ngân sách và chi phí CNTT
– Giám sát an toàn và tuân thủ
– Kiểm soát hệ thống và an ninh mạng
– Triển khai phần mềm, phần cứng và hệ thống dữ liệu mới – Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc bộ phận trợ giúp

Công ty VinaFore ICT luôn tập trung để giúp các tổ chức xác định các chiến lược và mục tiêu CNTT cho doanh nghiệp và đảm bảo chúng được thực hiện hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Nhanh chóng giúp bạn tìm ra nguyên nhân sự cố và có hướng giải quyết nhanh chóng và kịp thời
Không có vấn đề gián đoạn hoặc dài hạn, thậm chí vấn đề tương quan

Quy trình hằng ngày tuân thủ tiêu chuẩn SLA & KPI
Hỗ trợ tất cả các loại CNTT trong hoạt động kinh doanh

Kiểm tra kỹ lưỡng IT/OT,
Bạn có nhận thấy sự khác biệt này không ?
Xác minh, Chất lượng, Tiêu chuẩn, Quy định kết nối

Chúng tôi đặc biệt cung cấp cho đối tác & nhà thầu
VinaFore giúp:
– Đối tác kiếm nhiều hơn
– Nhà thầu tiết kiệm hơn

Mức độ quan trọng & quan trọng hệ thống đa dạng các ngành công nghiệp
Sức khỏe, Ngân hàng, Bảo vệ, FIN
Trung tâm dữ liệu, Sản xuất, Hệ thống lạnh, Giáo dục, Công nghệ cao và chuyên nghiệp

Đúng người bán – Đúng công cụ – Đúng sản phẩm – Đúng tiến trình làm việc
Vietnam Fulfillment,
Lắng nghe, giúp đỡ và thấu hiểu khách hàng cùng với kĩ năng chuyên nghiệp và dịch vụ bưu chính.