Truyền thông & Bảng tin

Truyền thông & Bảng tin

Kết nối Fluke là một trong những chứng nhận hàng đầu thế giới, giải quyết sự cố, công cụ cài đặt dành cho nhưng chuyên gia lắp đặt và duy trì cơ sở hạ tầng cáp mạng.
Từ việc cài đặt cho các trung tâm dữ liệu tiên tiến đến khôi phục dịch vụ trong thời tiết xấu nhất, sự kết hợp giữa độ tin cậy huyền thoại và hiệu suất chưa từng có đảm bảo công việc hoàn thành hiệu quả. . Các sản phẩm hàng đầu công ty bao gồm LinkWare™ Live tiên tiến, giải pháp chứng chỉ đám mây – kết nối hàng đầu thế giới với hơn ba mươi triệu kết quả được tải lên cho đến nay.