Ứng dụng ngành công nghiệp dọc

Ứng dụng ngành công nghiệp dọc

Các ngành công nghiệp đa dạng về CNTT_OT, tất cả đều đang diễn ra quá trình Chuyển Đổi Kĩ Thuật Số
Hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và quản lý doanh nghiệp ngày nay và không doanh nghiệp nào là ngoại lệ.
Hệ thống thông tin phân tích nhanh chóng, xử lý, phán đoán và sử dụng “dữ liệu mới” của dữ liệu đang hoạt động trong doanh nghiệp thông qua mạng nơ-ron kết nối kĩ thuật số doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động mua – bán – đánh giá và dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp thông qua quy trình số hóa thông tin thậm chí thu thập phản hồi ý kiến khách hàng.
Trong đa dạng các ngành nghề, số hóa được sử dụng để củng cố quy trình cốt lõi của doanh nghiệp giúp tổ chức cạnh tranh và hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động bền vững và lâu dài

Chúng tôi tôn trọng sử dụng logo nguyên bản của các Doanh Nghiệp