Đề nghị đặc biệt

Đề nghị đặc biệt

Mục tiêu của VinaFore là:

  1. Giới thiệu công cụ mạng đẳng cấp thế giới
  2. Tuyển thêm đối tác
  3. Giúp đỡ khách hàng của chúng tôi giải quyết việc quản lý CNTT, không có vấn đề gì trong hoạt động hàng ngày, xử lý vấn đề
  4. Đào tạo

 

Sứ mệnh then chốt & tầm quan trọng về đa dạng hoạt động công nghiệp:

  1. Dữ liệu mới
  2. Tiếp tục kinh doanh
  3. Tương quan làm việc nhóm
  4. Hoạt động con người
Fiber, Copper, POE, CCTV, DC, Networking, Switch …
Hoan nghênh các cung cấp CNTT
Hãy trở thành đối tác của chúng tôi

Nhóm nhà thầu phụ công trường Trình cài đặt cáp & sợi quang. Người quản lý hoặc lãnh đạo dự án tiết kiệm ngân sách, ngày công cho công ty.

Hoan nghênh các nhà thầu
Hãy trở thành đối tác của chúng tôi

“ITSM, Quản lý Dịch vụ CNTT Kiểm soát ngân sách & Lập kế hoạch chủ động IEC, tuân thủ quy định ISO Hoạt động hàng ngày & Phân tích hiệu suất”

Hoan nghênh ICT Professional
Hãy trở thành đối tác của chúng tôi
Sales Hotline :
Zalo:
Service Hotline :
Zalo: