Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Truyền thông & Bảng tin

Kết nối Fluke là một trong những chứng nhận hàng đầu thế giới, giải quyết sự cố, công cụ cài đặt dành cho nhưng chuyên...

Ứng dụng ngành công nghiệp dọc

Các ngành công nghiệp đa dạng về CNTT_OT, tất cả đều đang diễn ra quá trình Chuyển Đổi Kĩ Thuật Số Hệ thống thông tin...

Đề nghị đặc biệt

Mục tiêu của VinaFore là: Giới thiệu công cụ mạng đẳng cấp thế giới Tuyển thêm đối tác Giúp đỡ khách hàng của chúng tôi...

Tiêu chuẩn & Tuân thủ

Xem xét kỹ hơn về “Chất Lượng” Công cụ kiểm tra chất lượng bao gồm chức năng công cụ xác minh và hơn thế nữa...

Hoạt động thường ngày

Tầm nhìn của Vinafore là “Cung cấp đúng giải pháp và công cụ cho mọi người trong hoạt động hằng ngày”. Thế nào là giải...

Trọng tâm

Mục tiêu của Vinafore: Quản lý CNTT đề cập đến việc giám sát và quản lý hệ thống công nghệ thông tin của một tổ...